Маркетинг и реклама

Отдел маркетинг и реклама работи в няколко направления – рекламиране на продукти или услуги, уеб разработки, бизнес анализи, бранд комуникация, имейл маркетинг.

  • Дигитален маркетинг
  • Бранд комуникация и промотиране
  • Уеб разработки
  • Имейл маркетинг

Отделът поддържа тясна връзка с оперативен бизнес за установяване и разбиране на работните им потребности и процеси, както и за откриване на възможности за подобряване на дейностите чрез използването на ефективни решения заедно с ИТ отдел.

  • Графичен дизайн
  • SEO оптимизация
  • UX/UI дизайн

Отговаря за създаването на планове за анализ, оптимизация и моделиране на бизнес процеси. Събира пълни и точни изисквания от заинтересованите страни в начална фаза на проектите, касаещи въвеждане на нови ИТ продукти или функционалност в съществуващите.

Потребителят ще забрави това, което сте казали, но никога няма да забрави как сте го накарали да се чувства.– Ерик Кандъл –