ИТ съпорт

Отдел IT поддържа достъпа до информационните ресурси на всички компании, с които работи. Съдейства за автоматизиране на рутинните задачи и спомага за увеличаване на общата ефективност на служителите.

  • Системна администрация
  • Автоматизация на работни процеси
  • Поддръжка на хардуер и софтуер
  • Облачни услуги

IT специалитите в отдела спомагат за максимално ефективното му функциониране и развитие. С различните си професионални умения и качества успяваме да обхванем голям обем от дейности и да спомогнем за дигиталното развитие на компаниите, с които работим.

  • CRM поддръжка
  • Съдействие чрез отдалечен достъп
  • Обучения

При нужда, предоставяме навременни и професионални решения за всички възникнали хардуерни и софтуерни проблеми, и гарантираме безпроблемното функциониране на всички мрежи на фирмите в Realto Group.

Проблемът с програмистите е, че никога не можеш да разбереш какво прави един програмист преди да е станало твърде късно.– Сиймър Крей –