Правно консултиране

 Отделът предоставя правни становища и консултации по казуси на оперативния бизнес в компаниите, с които работи. Участва в преговорите за сключването на договори, по които компаниите са страна и на такива между трети лица, страни по сделките.

  • Изготвяне и проверка на договори
  • Разрешаване на трудово-правни казуси
  • Правно обучение на мениджъри на отдели

Специалистите от отдела отговарят за изготвянето на типови договори за компаниите, с които работи и проследява тяхната актуализация във времето.

  • Проследяване на промени в законодателството
  • Изготвяне на пълномощни
  • Проверка на фирмени документи

Провежда правно обучение на мениджърите на различните отдели и съдейства при сключването на договори с фирми, които са външни подизпълнители.

По-лесно е адвокат да стане справедлив крал, отколкото кралят справедлив адвокат.– Жул Верн –