Предлага маркетиране и рекламиране на продукти или услуги, уеб разработки, бизнес анализи, бранд комуникация, имейл маркетинг. Управлява и проследява интеграции на софтуерни решения от трети страни.

Предоставя правни становища и консултации по казуси на оперативния и административния бизнес в компаниите, участва и съдейства ежедневно за сключване или преподписване на договори, по които компаниите са страна.

Отдел IT предлага поддръжка на софтуер и хардуер, CRM поддръжка и съдейства за автоматизирането на работните процеси.

Извършва дейности по подбор на персонал, предлага услуги по обучение и развитие на служители и екипи и изгражда и структурира системи за възнаграждение и допълнителни придобивки.

Изготвя отчети, свързани с дейността на компаниите, с които работи. Контролира паричните потоци в компаниите и отговаря за изготвянето на мениджмънт отчетите на дружествата.