Човешки ресурси

Отделът извършва различни обучения за развитие на служители и екипи. Структурира въвеждаща програма и текущи обучения, менторска програма, програма за развитие на КНИ в мениджъри, поддържа библиотека от материали за обучение, провежда работни групи и семинари.

  • Подбор на персонал
  • Обучения
  • Разписване на процедури
  • Анализи

Екипът оптимизира процеси и работни потоци. Съдейства за по-добро преживяване на служителите и за намаляване на рисковете в рамките на компаниите, с които работи.

  • Кариерно развитие
  • Тиймбилдинг
  • ТРЗ

Измерва представянето на човешките ресурси чрез показатели за човешкия капитал, чрез което съдейства за успеха на компаниите в съответствие с постигането на стратегическите им цели.

Работата в екип е тайната, която кара обикновените хора да получат необичайни резултати.– Ифеани Енуоха –