СЧЕТОВОДИТЕЛ, ФИНАНСИСТ

BOpartners е вътрешният център за споделени услуги към компаниите в Realto Group.

Покрива направления Информационни технологии, Маркетинг, Правно обслужване, Финанси и Човешки ресурси.

Realto Group включва утвърдени и добре познати имена в сектора недвижими имоти – Адрес, Имотека, Unique Estates, New Estates, Cushman & Wakefield Forton, Credit Center, Имофонд.

Realto Group генерира най-голям обем от сделки с имоти на българския пазар и развива най-голямата мрежа от консултанти в сферата на недвижимите имоти. Нашият екип се състои от над 700 професионалисти в сектора, които работят в цялата страна.

Във връзка с разширяване на нашия екип си търсим динамичен и организиран професионалист към отдел „Финанси“  в гр. София за позицията Счетоводител, финансист.

ва първични счетоводни документи и счетоводни регистри;

 • Изготвя справки и анализи за ръководството на компанията.
 • Изисква и следи за своевременното събиране на разход оправдателни документи и ги прилага в съответните папки;
 • Регистрира хронологично счетоводните операции;
 • Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация – база за анализи;
 • Осъществява контрол на приходите и разходите на компанията;
 • Контролира разпределянето на общите разходи по различни нива на аналитично отчитане;
 • Изчислява и внася данъци, държавни такси и осигурителни вноски;
 • Отговаря за контрола в начислението на заплащането на персонала и начислените осигуровки;
 • Води дневници по ДДС и изготвя месечна справка – декларация по ДДС;
 • Съставя първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост;
 • Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри;
 • Участва в комисии по периодични проверки и годишни ревизии на имуществото на компанията, осчетоводява резултатите от тях;
 • Осчетоводява командировките на персонала, следи заповедите на ръководството за външните лимити на разходите и ги прилага;

Общи изисквания, за да сте успешен кандидат

 • Минимален професионален опит – 2 г.;
 • Висше образование – бакалавър „Счетоводство и контрол“/“Финанси“;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Свободна работа с MS Office;
 • Отлично владеене на Excel;
 • Опит в управленското счетоводство;
 • Опит в изготвяне и управление на бюджети и изготвяне на справки по изпълнението им;
 • Опит със счетоводна програма Workflow;

Личните умения и качества, които ценим в нашата компания са:

 • Ориентираност към резултата с готовност за търсене и намиране на решения;
 • Нагласа за работа в екип и непрекъснато учене и развитие;
 • Отговорност;
 • Сериозност и ангажираност към работата;
 • Внимание към детайла и прецизност в изпълнението;
 • Много добри комуникативни умения.

Предлагаме Ви:

 • Интересна работа;
 • Коректни трудови взаимоотношения;
 • Стимулиращо възнаграждение за положения труд;
 • Работа в светъл и уютен офис в центъра на София;
 • Възможност за обучения и тиймбилдинг формати.
 • Корпоративни отстъпки.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Вашите данни са защитени по смисъла на Общия регламент и ЗЗЛД и ще се използват единствено за целите на настоящия подбор.

КАНДИДАТСТВАЙ