КАСИЕР, СЧЕТОВОДИТЕЛ

BOpartners е вътрешният център за споделени услуги към компаниите в Realto Group. 

Покрива направления Информационни технологии, Маркетинг, Правно обслужване, Финанси и Човешки ресурси. 

Realto Group включва утвърдени и добре познати имена в сектора недвижими имоти – Адрес, Имотека, Unique Estates, New Estates, Cushman & Wakefield Forton, Credit Center, Имофонд. 

Realto Group генерира най-голям обем от сделки с имоти на българския пазар и развива най-голямата мрежа от консултанти в сферата на недвижимите имоти. Нашият екип се състои от над 700 професионалисти в сектора, които работят в цялата страна. 

Във връзка с разширяване на нашия екип си търсим коректен  и организиран професионалист към отдел „Финанси“  в гр. София за позицията, 

КАНДИДАТСТВАЙ

Вашите отговорности: 

  1. Работа с пари – лева и евро – изплащане на заплати, отпускане и отчитане на служебни аванси;
  2. Съставяне и въвеждане на ордери в ексел;
  3. Издаване на фактури, изчисляване на възнаграждения (по вътрешни правила);
  4. Участие в инвентаризации;
  5. Работа с електронно банкиране – качване на документи за плащане, засичане на постъпления от клиенти;
  6. Касиерът е материално отговорно лице.
  7.  Отговоря за извършваните операции по:
   • приемане, обмяна, съхраняване и предаване на парични средства в левове, валута и ценни книжа, съставяне на приходни и разходни касови ордери, водене на касовите книги в левове и валута.  
   • ежедневно представя документите за осчетоводяване и приключва касовата наличност, като сравнява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък. 
  1. Завежда касата на фирмата. Извършва касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.

Общи изисквания, за да сте успешен кандидат: 

  • Минимален професионален опит – 2 г. на подобна позиция; 
  • Липса на нарушения и чисто трудово досие.  
  • Средно / Висше образование – Социални, стопански и правни науки. 
  • Отлично познаване и използване на Excel 
  • Свободна работа с MS Office ; 
  • Много добра компютърна грамотност; 
  • Работи с офис техника.  

Личните умения и качества необходими за позицията:

  • Ориентираност към резултата с готовност за търсене и намиране на решения; 
  • Нагласа за работа в екип и непрекъснато учене и развитие; 
  • Сериозност и ангажираност към работата; 
  • Дисциплинираност и самоконтрол; 
  • Внимание към детайла и прецизност в изпълнението; 
  • Отговорност; 
  • Наблюдателност; 
  • Съобразителност; 
  • Силна клиентска ориентираност и желание за работа с клиенти; 
  • Много добри комуникативни умения; 
  • Лоялност. 

Предлагаме Ви:

  • Интересна работа; 
  • Коректни трудови взаимоотношения; 
  • Стимулиращо възнаграждение за положения труд; 
  • Работа в светъл и уютен офис в центъра на София; 
  • Възможност за обучения и тиймбилдинг формати. 
  • Корпоративни отстъпки. 

КАНДИДАТСТВАЙ

    Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Вашите данни са защитени по смисъла на Общия регламент и ЗЗЛД и ще се използват единствено за целите на настоящия подбор.

 

Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни с грижа към тях и при спазване на законовите изисквания. Личните Ви данни ще бъдат обработени само и единствено, за да се свържем с Вас в случай, че Ви одобрим за следващия етап от подбора. Личните Ви данни няма да бъдат разкривани пред други лица/организации извън компанията ни.